4 thoughts on “Internship in the InAquaCity Project for Students”

  1. Dziękujemy za pytania.
    Praktyka przewidziana jest jako bezpłatna, jednak istnieje szansa rozwinięcia jej w przyszłości w płatny staż.
    Ewaluacja praktyki będzie przebiegać w ramach spotkań bezpośrednich i dyskusji nad realizowanymi przez praktykanta zagadnieniami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *